Privacyverklaring

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen en houd mij aan de wettelijke regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Er in mijn (nieuwe) diensten op let dat standaardinstellingen jouw privacy respecteren (‘privacy by design’) en je persoonsgegevens zijn beschermd
  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • Ik ga vertrouwelijk om met alles dat je met mij deelt
  • Persoonsgegevens verwerk die noodzakelijk zijn om de overeenkomst die ik met je heb uit te voeren (bijvoorbeeld een factuur maken en verzenden)

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw (persoons)gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. 

Ik bewaar je persoonsgegevens 5 jaar, tenzij je mij eerder verzoekt jouw persoonsgegevens te wissen.

Linda t’Sas Advies

Uithoorn

info@lindatsas.nl

www.lindatsas.nl

KvK 74234781